cursus basisvergunning - meten
Hoe Radioamateur worden ?

Om een radio zend/ontvangststation te mogen bedienen moet de operator beschikken over een door het B.I.P.T. afgeleverde bedieningscertificaat, een beetje te vergelijken met een rijbewijs. Het is 5 jaar geldig en bevat een officiële 'roepnaam'. Opgelet: met enkel dit bedieningscertificaat mag je nog geen zendstation houden. Daarvoor moet je ook een stationsvergunning hebben (jaarlijks te vernieuwen).
Dit bedieningscertificaat wordt aan de kandidaat-radioamateur uitgereikt na het slagen in een theoretisch examen (en voor het 'basiscertificaat', voorheen de 'basisvergunning' genoemd, bijkomend een praktische proef), waar hij/zij bewijst over de nodige kennis te beschikken op het vlak van reglementering, techniek en veiligheid.
De examens zijn van het type 'multiple-choice': elke vraag heeft 4 mogelijke antwoorden, elk goed antwoord telt voor 1 punt, elk verkeerd of geen antwoord telt voor 0 punten.
De minimum leeftijd om deel te nemen aan een examen is 12 jaar.

OPTIE 1 : Bedieningscertificaat klasse C (ENTRY-LEVEL)

Het bedieningscertificaat klasse C, voorheen 'basisvergunning' genoemd, is een soort 'instap certificaat' ('entry level'). Het kan verkregen worden na het afleggen van een praktische proef (in een radioamateurclub) en een theoretisch examen (bij het B.I.P.T). De praktische proef wordt afgelegd op het einde van de 'basiscursus'. De erkende radioamateurclub levert dan een attest af dat je moet bezorgen aan het B.I.P.T. bij de inschrijving voor het theoretisch examen.
Deze 'basiscursus' wordt regelmatig door de PRA (en andere radioamateur verenigingen over heel het land) georganiseerd. De VRA heeft hiervoor een speciaal handboek ontworpen.
Dit bedieningscertificaat is in het leven geroepen om iedereen de kans te geven om kennis te maken met het radioamateurisme. Het geeft de mogelijkheid om op relatief korte termijn (bvb een paar maand) een bedieningscertificaat te behalen dat toelaat een zendontvanger te gebruiken met een aantal basismogelijkheden op vlak van oa te gebruiken frequenties en zendvermogen.

Het theoretisch examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen (12 over techniek, 10 over wetgeving en 8 over procedures), waarvan je er 24 juist moet hebben (80%) om te slagen voor het examen. Het examen dient afgelegd te worden binnen één uur.
Deze basisvergunning geeft de aspirant-radioamateur het recht op een aantal gespecificeerde frequentiebanden, met een zendvermogen van max. 50W op VHF/UHF en 25W op een aantal HF banden. Het is uitsluitend toegelaten commerciële apparatuur te gebruiken en deze mag niet worden aangepast (gewijzigd). Dit certificaat is ook alleen geldig in België (je mag met dit bedieningscertificaat geen zendstation buiten België gebruiken).

OPTIE 2 : Bedieningscertificaat klasse B (NOVICE)

Een Belgische klasse B bedieningscertificaat (NOVICE) wordt uitgereikt aan de houders van een NOVICE certificaat, en laat toe om meer frequentiebanden en hogere vermogens te gebruiken dan met een basiscertificaat (voor meer informatie verwijzen we naar de website van het B.I.P.T.). Het klasse B bedieningscertificaat (NOVICE) biedt ook de mogelijkheid om zonder problemen (in de meeste landen toch) met je apparatuur naar het buitenland te reizen (op verlof, bijvoorbeeld). Dat is het gevolg van internationale overeenkomsten met de meeste landen in de wereld.

Een NOVICE certificaat wordt verkregen na het afleggen van een meer uitgebreid theoretisch examen bij het B.I.P.T.
Het examen bestaat uit 38 meerkeuzevragen (20 over techniek, 10 over wetgeving en 8 over procedures). De minimum score om te slagen is 50% op elk onderdeel. Het examen dient afgelegd te worden binnen één uur. Je hoeft niet te beschikken over een klasse C bedieningscertificaat om te mogen deelnemen aan de examens voor NOVICE (dus zelfs al ben je nog geen radioamateur, dan kan je toch meteen inschrijven voor het 'NOVICE examen'), en je hoeft ook voorafgaand geen praktische proef af te leggen.

OPTIE 3 : Bedieningscertificaat klasse A (HAREC)

Een Belgische klasse A bedieningscertificaat (HAREC) wordt uitgereikt aan de houders van een HAREC certificaat, en laat toe alle mogelijkheden van de hobby te benutten : je mag met dit bedieningscertificaat uitzenden in het volledige spectrum dat aan de radioamateurdienst is toegewezen en je mag werken met hogere vermogens (voor meer informatie verwijzen we naar de website van het B.I.P.T.). Je mag ook zelf apparatuur bouwen of bestaande toestellen aanpassen. Je hebt dus veel meer mogelijkheden dan de houders van een klasse C bedieningscertificaat ('basisvergunning') en klasse B bedieningscertificaat. Net als bij het klasse B 'NOVICE' bedieningscertificaaat, biedt het klasse A bedieningscertificaat (HAREC) ook de mogelijkheid om zonder problemen (in de meeste landen toch) met je apparatuur naar het buitenland te reizen (op verlof, bijvoorbeeld).

Een HAREC certificaat wordt verkregen na het afleggen van een meer uitgebreid theoretisch examen bij het B.I.P.T.
Het examen bestaat uit 48 meerkeuzevragen (30 over techniek, 10 over wetgeving en 8 over procedures). De minimum score om te slagen is 50% op elk onderdeel. Het examen dient afgelegd te worden binnen 1,5 uur. Je hoeft niet te beschikken over een klasse-B of klasse-C bedieningscertificaat om te mogen deelnemen aan de examens voor HAREC (dus zelfs al ben je nog geen radioamateur, dan kan je toch meteen inschrijven voor het 'HAREC examen'), en je hoeft ook voorafgaand geen praktische proef af te leggen.

Meer informatie over al deze examens vindt u op de website van het B.I.P.T.

Nieuw: HAREC Trainingsvideo's. Specifiek voor kandidaten die zich willen voorbereiden voor het 'HAREC' klasse A examen heeft de PRA een reeks van 13 Nederlandstalige trainingsvideo's gemaakt, die het programma van de HAREC syllabus behandelen :

 1. Inleiding: "wat is HAREC" (56 min.)
 2. Rekenkunde en Formules (2uur22min.)
 3. Elektriciteit (2uur41min.)
 4. Componenten (2uur10min.)
 5. Schakelingen deel 1 (2uur51min.)
 6. Schakelingen deel 2 (2uur31min.)
 7. Ontvangers (2uur24min.)
 8. Zenders (2uur19min.)
 9. Antennes en Transmissielijnen (2uur29min.)
 10. Propagatie (2uur22min.)
 11. Metingen (1u41min.)
 12. EMI, EMC en Veiligheid (1u35min.)
 13. Procedures en Reglementering (47min.)

Om je een idee te geven hoe deze online trainingsvideo's te werk gaan, zie je hieronder 2 korte fragmentjes (3 min.):

In totaal gaat het over ruim 27 uur video. De video's bieden de kandidaat de mogelijkheid om meteen van start te gaan met de voorbereiding, en de lessen te volgen vanop afstand en op een ogenblik dat het best past.
Er werden ook meer dan 180 voorbeeld examenvragen uitgewerkt met toelichting. Onze PRA lesgevers zijn daarnaast ook beschikbaar voor je vragen, zodat je op persoonlijke ondersteuning kan terugvallen.

Voor vragen over deze video's of voor andere vragen over ons aanbod van opleidingen kan je steeds contact opnemen via de contactpagina.

 


disclaimer