cursus basisvergunning - meten
Hoe Radioamateur worden ?

Om een radio zend/ontvangststation te mogen bedienen moet de operator beschikken over een door het B.I.P.T. afgeleverde vergunning. Deze vergunning wordt aan de kandidaat-radioamateur uitgereikt na het slagen in een theoretisch (en voor de basisvergunning een praktisch examen), waar hij/zij bewijst over de nodige kennis te beschikken op het vlak van reglementering, techniek en veiligheid.

OPTIE 1 : de basisvergunning

De basisvergunning is een soort 'instap vergunning'. Ze kan verkregen worden na het afleggen van een praktische proef en een theoretisch examen. De praktische proef wordt afgelegd op het einde van de basiscursus, waarvoor je een attest wordt afgeleverd. De cursus wordt regelmatig door de PRA (en andere radioamateur verenigingen over heel het land) georganiseerd. De VRA heeft hiervoor een speciaal handboek ontworpen. Dat attest geeft recht op toegang tot het theoretisch examen, dat wordt afgenomen door het B.I.P.T.

Het theoretisch examen bestaat uit 24 meerkeuzevragen, waarvan je er 20 juist moet hebben om te slagen voor het examen. Deze basisvergunning geeft de aspirant-radioamateur het recht op een aantal gespecificeerde frequentiebanden, met een zendvermogen van max. 50W Het is uitsluitend toegelaten commerciële apparatuur te gebruiken en deze mag niet worden aangepast (gewijzigd).

 

OPTIE 2 : HAREC vergunning (zendvergunning Sectie A)

Een HAREC certificaat wordt verkregen na het afleggen van een meer uitgebreid theoretisch examen bij het B.I.P.T. (een praktische proef zoals bij de basisvergunning is niet vereist). Het examen bestaat uit 33 meerkeuzevragen, de minimum score om te slagen is 66%. Een Belgische zendvergunning ‘sectie A’ wordt uitgereikt aan de houders van een HAREC certificaat, en laat toe alle mogelijkheden van de hobby te benutten : je mag met deze vergunning uitzenden in het volledige spectrum dat aan de radioamateurdienst is toegewezen en je mag werken met hogere vermogens (bvb op HF tot max. 200,W of max. 1.500W mits melding aan het B.I.P.T.).

Je mag ook zelf apparatuur bouwen of bestaande toestellen aanpassen (wijzigen). Je hebt dus veel meer mogelijkheden dan de houders van een basisvergunning. De 'HAREC vergunning' biedt ook de mogelijkheid om zonder problemen (in de meeste landen toch) op basis van je Belgische vergunning met je apparatuur naar het buitenland te reizen (op verlof, bijvoorbeeld). Dat is het gevolg van internationale overeenkomsten met de meeste landen in de wereld.

Meer informatie over de examens vindt u op de website van het B.I.P.T.

Meer informatie over HAREC vindt u in de HAREC oriëntatie presentatie op deze website.


disclaimer