cursus basisvergunning - meten
Micropajot

De Micropajot is het tijdschrift van de Pajottenlandse Radioamateurs, en verschijnt driemaandelijks. De redactie is in handen van ON7CI, Guido Clinckemaillie.

U vindt de Micropajot terug op de website van de Vlaamse RadioAmateurs (VRA) : http://www.vra.be/prac/ (link naar externe website vra.be)

afbeelding van de micropajot, het driemaandelijks blad van de Pajottenlandse Radioamateur Club


disclaimer