cursus basisvergunning - meten
disclaimer (vrijwaringsverklaring) en gebruiksvoorwaarden

Gebruik van de website

De auteur heeft veel aandacht en zorg besteed aan deze website. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als u onjuistheden vaststelt, kan u contact opnemen met de beheerder van de website.
De auteur draagt geen enkele verantwoordelijkheid in het geval u schade zou oplopen ten gevolge van het bezoeken van deze website, bvb mocht de website ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen - buiten weten en buiten de controle van de auteur - gehackt zijn en besmet zijn met Malware.
Alle informatie op deze websites is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk of professioneel advies beschouwen.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar andere websites en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Er wordt geen enkele garantie geboden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van deze websites, noch wordt er enige verantwoordelijkheid gedragen voor schade die zou worden opgelopen door het bezoeken van deze andere websites.

Bescherming van persoonsgegevens en privacy

Verwerken van persoonsgegevens: Alle informatie op deze website is beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. Enkel wanneer u ons contacteert via e-mail zullen wij vanzelfsprekend uw email adres hebben. Dit e-mail adres wordt NIET bewaard, noch gebruikt voor een andere doelstelling dan het eventueel beantwoorden van uw e-mail.

Gebruik van cookies

Bij het ontwerpen van deze website wordt door de auteur bewust GEEN gebruik gemaakt van 3rd party cookies die uw surfgedrag zouden kunnen monitoren. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat bepaalde web-services (van andere, externe websites) die eventueel getoond zouden worden op bepaalde pagina's (bvb via een 'iframe') dit wel zouden doen. In dat geval zou het een cookie betreffen van die externe website. Indien u met bovenstaande niet akkoord gaat, gelieve deze pagina's (of deze site) niet langer te gebruiken.